Możliwości wyjazdu na kolonię letnią dofinansowaną z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci rolników  

 

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją kolonii letnich dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci rolników, bardzo prosimy o przekazanie załączonych dokumentów do szkół oraz innych placówek i instytucji a także indywidualnych osób, dzięki czemu rodzice zainteresowani i ich dzieci dowiedzą się o możliwości wyjazdu na kolonie.

 

Ważne informacje dla rodziców:

1. Prosimy pamiętać o zaświadczeniu z KRUS potwierdzającym wymagania zawarte w ofercie.

2. Ponadto, w razie rozbieżności nazwiska dziecka z nazwiskiem rodziców/opiekunów prosimy o dołączenie oświadczenia z wyjaśnieniem sytuacji lub wyrok sądu uwierzytelniający sytuację (dokumenty te są niezbędne w celu otrzymania dofinansowania z FSUSR na kolonie).

3. Ankieta COVID-19 powinna być podpisana w dniu wyjazdu na kolonie.

4. Zachęcamy do szybkiego dopełnienia formalności, liczba miejsc ograniczona.

5. Opłata za turnus bez dofinansowania to 1150 zł (plus koszt dojazdu 180 zł).

6. Istnieje możliwość opłaty na konto bankowe.

 

- Oferta kolonii letnich

- Program kolonii Łazy

- Program kolonii Stegna

- Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

- Ankieta COVID-19

- Oświadczenie dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19

- Oświadczenie rodziców

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z umowy FSUSR

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych SIL

 

 

Bardzo dziękujemy za współpracę!

 

Z poważaniem,

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Krasnymstawie,

ul. Podwale 6/107,

22-300 Krasnystaw