Rekrutacja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaszynie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego  i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/20.

 Zapisy  w sekretariacie szkoły do 23.03. 2019 r.

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

  - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  - INFORMACJE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

  - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA