Rekrutacja

 

  - POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  - REGULAMIN KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

  - HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO (2018)

  - ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ

  - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  - HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO (2018)

  - INFORMACJE O REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  - OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

  - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA