Rekrutacja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaszynie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego  i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22.

 Zapisy w sekretariacie szkoły:

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ

  - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA