KADRA PEDAGOGICZNA


 

Dyrektor szkoły: Sylwia Drozd

Ks. Boba Michał religia

Bober Nina – psycholog

Bochnak Jarosław – geografia, informatyka

Borkowska Magdalena – edukacja przedszkolna, logopeda

Dorosz Grzegorz – język niemiecki

Drwięga Marek – historia, WOS

Grajek Justyna – nauczyciel wspomagający

Hańczuk Anna – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, pedagog szkolny

Kaczmarska Renata – historia, biologia, chemia

Kaleniecka Maria – edukacja przedszkolna

Kusz-Gliściak Katarzyna – język polski

Misiura Sabinamatematyka, fizyka

Nieznańska Ewelina – język polski, biblioteka

Osenkowska Anna – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Pałasz Iwona – język angielski

Sapielak Jolanta – nauczyciel wspomagający

Stawarz Anna – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, WDŻ

Stefanowski Paweł – wychowanie fizyczne, historia, muzyka

Wolwowicz Hubert – technika, W-F, doradztwo zawodowe, EDB

Wątroba Marta – edukacja przedszkolna