KADRA PEDAGOGICZNA


 

Dyrektor szkoły: Sylwia Drozd

Sabina Misiurawicedyrektor szkoły, matematyka, fizyka

Bochnak Jarosław – geografia, informatyka

Borkowska Magdalena – edukacja przedszkolna

Dorosz Grzegorz – język niemiecki

Drwięga Marek – historia, WOS

Hańczuk Anna – edukacja wczesnoszkolna, logopeda, pedagog szkolny

Kaczmarska Renata – historia, biologia

Kaleniecka Maria – edukacja przedszkolna

Ks. Kudyba Andrzej religia

Kusz-Gli¶ciak Katarzyna – język polski

Ługowska Marta – edukacja przedszkolna

Nieznańska Ewelina – język polski

Osenkowska Anna – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Pałasz Iwona – język angielski

Sapielak Jolanta – pedagog specjalny, ¶wietlica

Stawarz Anna – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, WDŻ

Stefanowski Paweł – wychowanie fizyczne, historia, muzyka

Wolwowicz Hubert – doradztwo zawodowe, edb