Rekrutacja

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaszynie ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24.

 Zapisy w sekretariacie szkoły:


 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  - DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO /(doc)

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO /(doc)

  - DEKLARACJA GODZIN UCZĘSZCZANIA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNEGO /(doc)

 - OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA /(doc)

 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

  - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z OBWODU DO KLASY PIERWSZEJ /(doc)

 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH