Nasza szkoła  włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

   W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Jednym z nich było odwiedzenie miejsca pamięci narodowej w naszej miejscowości, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający działalność kurierską na terenie Bieszczadów i Beskidów  w czasie II wojny światowej. Starsi uczniowie uporządkowali teren, położyli wiązankę biało – czerwonych kwiatów i zapalili znicze, w ten sposób oddając  hołd  bohaterom wojennym. Należy podkreślić, że nasza szkoła opiekuje się tym miejscem i co roku na początku listopada w podobny sposób pielęgnuje pamięć  o kurierach  beskidzkich. W tym roku pomoc zaoferowała Ochotnicza Straż Pożarna w Czaszynie, dzięki czemu uczniowie mogli dostać się w to trudno dostępne i odległe miejsce terenowym samochodem strażackim.

   Z kolei uczniowie klas 1–3 odwiedzili cmentarz w Zagórzu, a na nim masową  mogiłę żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza zamordowanych przez UPA w Jasielu w marcu 1946 roku. Stanęli także przed miejscem upamiętniającym żołnierzy I wojny światowej, pochowanych na zagórskim cmentarzu. Byli również przed Krzyżem Powstańczym, postawionym  na pamiątkę powstań polskich i innych  wydarzeń  historycznych. Jest to miejsce corocznych manifestacji religijnych i patriotycznych mieszkańców Gminy. Dzięki temu  najmłodsi członkowie naszej społeczności poznali ważne wydarzenia z historii Polski.

   Ponadto  klasy 0 – 3 wybrały się na miejscowy cmentarz, gdzie  znajduje się grób pana Władysłąwa Mądrego - żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, biorącego udział  w czasie drugiej wojny światowej w bitwie o Anglię, uhonorowanego wysokimi odznaczeniami państwowymi. Dzieci odwiedziły też groby nauczycieli, którzy niegdyś uczyli ich rodziców i dziadków.  Ponadto uprzątnęły opuszczone, bezimienne mogiły. Na wszystkich grobach zapaliły znicze przewiązane wstążką z napisem: „Szkoła pamięta”.

Cała szkoła wsparła działania  sanockiego Hufca, który zorganizował akcję zbierania zniczy przeznaczonych na  polskie cmentarze  na Ukrainie. Uczniowie i nauczyciele przynieśli wiele zniczy, aby można było je zapalić na polskich mogiłach, które nie powinny być zapomniane.

Pamięć o  zmarłych  jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań. Szkoła pamięta.

 


Powrót...