SZKOLNE  AKTUALNOŚCI


 

OGŁOSZENIE !

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaszynie ogłasza
zapisy do oddziału przedszkolnego
 na rok szkolny 2018/19

  Zapisy w sekretariacie szkoły od 19 - 26 lutego 2018 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaszynie ogłasza
zapisy do klasy pierwszej
na rok szkolny 2018/19

  Zapisy w sekretariacie szkoły od 01 - 09 marca 2018 r.

 


 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZASZYNIE

    Jesteśmy po to, aby przygotować ucznia do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie. Istniejemy dla uczniów i najbliższego środowiska. Pragniemy zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój, (umysłowy, fizyczny, emocjonalny, artystyczny) oraz wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Klimat życzliwości, profesjonalizmu, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zajęć wspierających rozwój ucznia. Dobrze wyposażone klasopracownie, salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę, sprawdzony system nauczania, wewnątrzszkolnego oceniania, który aktywizuje i motywuje do systematycznej pracy, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Od klasy pierwszej uczymy języka angielskiego i informatyki. Propagujemy zdrowy styl życia. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.