SZKOLNE  AKTUALNOŚCI


 

 

Życzymy wszystkim dobrego i bezpiecznego wypoczynku letniego. Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, związanych z pandemią.
 Ósmoklasistom życzymy dostania się do wybranych szkół i realizacji swoich marzeń (pamiętajcie o trwającym elektronicznie naborze rekrutacyjnym).
Do zobaczenia! :)

 


DLA ÓSMOKLASISTY - ważne informacje
- nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych! 


Poradnik bezpiecznego wypoczynku - 2019-2020


Możliwości wyjazdu na kolonię letnią dofinansowaną z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci rolników


 

UWAGA!

Szanowni Państwo od 01.06.2020 r. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klas IV-VIII z nauczycielami. Uczniowie umawiają się z nauczycielami (można poprzez wychowawcę) zgodnie z zamieszczonym harmonogramem. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie rodzica stanowiący załącznik do opracowanych procedur konsultacji.
 - Harmonogram konsultacji

 


OGŁOSZENIE

Od 25 maja rozpoczynamy prowadzenie zajęć opiekuńczych i dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas VIII w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasistów

Bardzo prosimy o zapoznanie o się z poniższymi procedurami.

Załączamy też harmonogram spotkań dla ósmoklasistów, którzy zdeklarowali chęć udziału w konsultacjach:

 


OGŁOSZENIE

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

- Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowychedukacja wczesnoszkolna

- Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół konsultacje z nauczycielami w szkole

- Rekomendacje GIS zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

- Wytyczneprzeprowadzanie egzaminów

- Prezentacja​ –  zasady​ przeprowadzania​ i harmonogram​ egzaminów

- Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

- Terminy postępowania​ rekrutacyjnego​ 2020-2021

 


"Szkoła w domu" - nauczanie zdalne

Pracujemy zdalnie, sprawdzaj: ZADANIA DLA UCZNIÓW. Nie zpomnij logować się na swoje konto: spczaszyn.edu.pl podczas zajęć.


Ósmoklasisto, zadbaj o swoje przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Pomogą Ci w tym codzienne zadania powtórkowe, a także materiałów egzaminacyjnych na stronie cke.gov.pl

Pedagog szkolny Anna Hańczuk (anialoczek@gmail.com) informuje,
że porady i konsultacje oraz potrzebna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
 i rodziców będą udzielane przez pocztę elektroniczną lub za pomocą komunikatorów MESSENGER lub SKYPE, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną.


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

Od środy 25 marca 2020r. uwzględniając zalecenia MEN, zgodnie z programem nauczania  rozpoczynamy realizację podstawy programowej i nowych tematów. Zajęcia będą odbywały się w trybie online. Zachowujemy zgodnie z planem dnia przerwy śródlekcyjne, tak jak to miało miejsce w normalnych warunkach. (...)  Czytaj dalej...

Plan zajęć

 


Koronawirus: informacje i zalecenia

Jak zapobiegać zakożeniu? - PLAKAT INFORMACYJNY

Poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

 


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY PIERWSZEJ


 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZASZYNIE

    Jesteśmy po to, aby przygotować ucznia do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie. Istniejemy dla uczniów i najbliższego środowiska. Pragniemy zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój, (umysłowy, fizyczny, emocjonalny, artystyczny) oraz wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Klimat życzliwości, profesjonalizmu, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zajęć wspierających rozwój ucznia. Dobrze wyposażone klasopracownie, salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę, sprawdzony system nauczania, wewnątrzszkolnego oceniania, który aktywizuje i motywuje do systematycznej pracy, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Od klasy pierwszej uczymy języka angielskiego i informatyki. Propagujemy zdrowy styl życia. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.


Klauzula informacyjn dotycząca przetwarzania danych osobowych