SZKOLNE  AKTUALNOŚCI


"Szkoła w domu" - nauczanie zdalne

Pracujemy zdalnie, sprawdzaj: ZADANIA DLA UCZNIÓW. Nie zpomnij logować się na swoje konto: spczaszyn.edu.pl podczas zajęć.


Próbny egzamin ósmoklasisty

Uczniowie klas ósmych piszą egzamin próbny korzystając ze strony www.cke.gov.pl, skąd pobiorą materiały egzaminacyjne w dniach: 30.III – 1.IV wchodząc na stronę od 9:00.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

          30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski

wyniki swoich prac należy odesłać do 12:00 na email pani Haliny Sech ze swojego konta spczaszyn.edu.pl (adres wysłany w mailu)

          31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka

wyniki swoich prac należy odesłać do 12:00 na email pani Anny Stachowskiej ze swojego konta spczaszyn.edu.pl (adres wysłany w mailu)

          1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - język angielski

wyniki swoich prac należy odesłać do 12:00 na email pani Iwony Pałasz ze swojego konta spczaszyn.edu.pl (adres wysłany w mailu)

W tych dniach uczniowie klas ósmych nie będą mieli zajęć lekcyjnych

Pełna informacja dotycząca egzaminu

Egzamin próbny w 10 krokach


Ósmoklasisto, zadbaj o swoje przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Pomogą Ci w tym codzienne zadania powtórkowe, a także materiałów egzaminacyjnych na stronie cke.gov.pl

Pedagog szkolny Anna Hańczuk (anialoczek@gmail.com) informuje,
że porady i konsultacje oraz potrzebna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
 i rodziców będą udzielane przez pocztę elektroniczną lub za pomocą komunikatorów MESSENGER lub SKYPE, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą elektroniczną.


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

Od środy 25 marca 2020r. uwzględniając zalecenia MEN, zgodnie z programem nauczania  rozpoczynamy realizację podstawy programowej i nowych tematów. Zajęcia będą odbywały się w trybie online. (...)  Czytaj dalej...

Plan zajęć

 


Koronawirus: informacje i zalecenia

Jak zapobiegać zakożeniu? - PLAKAT INFORMACYJNY

Poszerzone informacje profilaktyczne: www.gov.pl/koronawirus

 


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i KLASY PIERWSZEJ


 

Program dla szkół dotyczący zasad zdrowego odżywiania

Progam dla szkół - List Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 


 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZASZYNIE

    Jesteśmy po to, aby przygotować ucznia do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie. Istniejemy dla uczniów i najbliższego środowiska. Pragniemy zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój, (umysłowy, fizyczny, emocjonalny, artystyczny) oraz wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Klimat życzliwości, profesjonalizmu, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zajęć wspierających rozwój ucznia. Dobrze wyposażone klasopracownie, salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę, sprawdzony system nauczania, wewnątrzszkolnego oceniania, który aktywizuje i motywuje do systematycznej pracy, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Od klasy pierwszej uczymy języka angielskiego i informatyki. Propagujemy zdrowy styl życia. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.


Klauzula informacyjn dotycząca przetwarzania danych osobowych