Dokumenty  Szkolne

 

    - STATUT  SZKOŁY

    - WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

    - PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

    - KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY  NA  LATA  2016-2021

 

- SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA  (2020/2021)