Dokumenty  Szkolne

 

    - NOWY STATUT  SZKOŁY

    - WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

    - PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

    - KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY  NA  LATA  2016-2021

    - ROCZNY  PLAN  PRACY  SZKOŁY  (2017/2018)

    - SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA  (2016/2017)

    - SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  (2018/2019)
       (do zakupu przez rodziców tylko książki do religii)