SZKOLNE  AKTUALNOŚCI


4 października 2023 r.
 - Uroczystość nadania imienia Ignacego Łukasiewicza
 Szkoły Podstawowej w Czaszynie

--- Plan uroczystości ---

E-DZIENNIK- dziennik elektroniczny Librus  


Numer telefonu zaufania !


 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZASZYNIE

    Jesteśmy po to, aby przygotować ucznia do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie. Istniejemy dla uczniów i najbliższego środowiska. Pragniemy zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój, (umysłowy, fizyczny, emocjonalny, artystyczny) oraz wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Klimat życzliwości, profesjonalizmu, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zajęć wspierających rozwój ucznia. Dobrze wyposażone klasopracownie, salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę, sprawdzony system nauczania, wewnątrzszkolnego oceniania, który aktywizuje i motywuje do systematycznej pracy, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Od klasy pierwszej uczymy języka angielskiego i informatyki. Propagujemy zdrowy styl życia. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.


Klauzula informacyjn dotycząca przetwarzania danych osobowych