SZKOLNE  AKTUALNOŚCI


23-25 maja  (od wtorku do czwartku)


Dla ósmoklasisty: Nabór elektroniczny - Rekrutacja do szkół średnich
E-DZIENNIK- dziennik elektroniczny Librus  


Numer telefonu zaufania !


 

Procedury funcjonowania szkoły w okresie pandemii

 


 

Koronawirus: informacje i zalecenia

O czym musicie pamiętać?

Jeżeli masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby – nie idź do szkoły i zostań w domu. Poczułeś się źle w trakcie lekcji lub na przerwie? Koniecznie poinformuj o tym nauczyciela.

Po wejściu do szkoły pamiętaj o zdezynfekowaniu rąk, a w ciągu dnia często myj je wodą z mydłem. Nie dotykaj nosa, oczu i ust.

Aby chronić siebie i innych w miarę możliwości zachowuj bezpieczną odległość od koleżanek, kolegów czy nauczycieli. Jeżeli na korytarzu lub w innym miejscu oprócz Ciebie przebywa dużo innych osób – zakryj usta i nos.

Tymczasowo zrezygnuj z podawania ręki na powitanie swoim koleżankom i kolegom – uśmiech i miłe słowo zdecydowanie wystarczą!

Używaj swoich podręczników i przyborów - staraj się ich nie pożyczać od innych osób.

Wskazówki dla ucznia - PLAKAT INFORMACYJNY

Wskazówki dla rodzica - PLAKAT INFORMACYJNY

Poszerzone informacje: www.gov.pl/koronawirus

 


 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZASZYNIE

    Jesteśmy po to, aby przygotować ucznia do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie. Istniejemy dla uczniów i najbliższego środowiska. Pragniemy zapewnić naszym uczniom wszechstronny rozwój, (umysłowy, fizyczny, emocjonalny, artystyczny) oraz wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Klimat życzliwości, profesjonalizmu, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zajęć wspierających rozwój ucznia. Dobrze wyposażone klasopracownie, salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę, sprawdzony system nauczania, wewnątrzszkolnego oceniania, który aktywizuje i motywuje do systematycznej pracy, a także wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Od klasy pierwszej uczymy języka angielskiego i informatyki. Propagujemy zdrowy styl życia. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.


Klauzula informacyjn dotycząca przetwarzania danych osobowych